airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hvad er forundersøgelse, efterforskning, lokal mineralaktivitet og videnskabelig undersøgelse? 

Der skal mange geologiske, miljømæssige og tekniske undersøgelser til for at dokumentere potentialet for en mine. Et mineralefterforskningsselskab starter derfor med en forundersøgelsestilladelse eller efterforskningstilladelse og går herefter i gang med feltarbejde.

Forundersøgelser, efterforskning, lokal mineralaktivitet, videnskabelige undersøgelser og deres generelle tilladelsesvilkår kan læses yderligere om på www.govmin.gl.

Forundersøgelse
Jf. minelovens § 12 stk. 2 er en forundersøgelsestilladelse en tilladelse til at udføre forundersøgelse vedrørende mineraler.
En forundersøgelsestilladelse er en tilladelse uden eneret til at lave undersøgelser i et område og uden efterforskningsforpligtelser i området (Nord-, Øst- eller Vestgrønland).

Efterforskning
Jf. minelovens § 12 stk. 3 er en efterforskningstilladelse en tilladelse til at udføre mineralefterforskning 
En efterforskningstilladelse er for et mindre område end forundersøgelsestilladelsen. Her har selskabet eneret til at lave efterforskning i området og har samtidig efterforskningsforpligtelser. Standardvilkårene for en efterforskningstilladelse gælder i op til 22 år. For hvert år stiger efterforskningsforpligtelserne.

Lokal mineralaktivitet
Lokal mineralaktivitet vurderes altid særskilt, men skal i udgangspunktet følge de samme regler for feltarbejde.

Videnskabelige undersøgelser
Jf. minelovens § 12 stk. 5 er tilladelse til videnskabelige undersøgelse en tilladelse til at udføre videnskabelige undersøgelser vedrørende mineraler.
Videnskabelige undersøgelser vurderes altid særskilt, men skal i udgangspunktet følge de samme regler for feltarbejde.