airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
NatureMap - overskrift

Videoer og Podcasts 

Miljøstyrelsen for Råstofområdet ønsker at udbrede det generelle kendskab til miljøregulering af råstofaktiviteter. Derfor er der her korte videoer og podcasts om Miljøstyrelsen for Råstofområdet og nogle af de arbejdsområder, der bliver behandlet i styrelsen. Formålet med denne introduktion er at gøre det nemmere at sætte sig yderligere ind i f.eks. VVM-udkast eller andet offentligt tilgængeligt materiale, der omhandler miljøregulering af råstofaktiviteter.
I konstruktivt samarbejde med sprogsekretariatet er flere miljøfaglige termer oversat fra dansk til grønlandsk.

Podcasts

Miljømonitering og miljøtilsyn ved tidligere guldmine Nalunaq

Miljøovervågning af forureningsstoffer i forskellige prøver

 

Videoer

DCE og GN’s vurdering af VVM’en for Dundas ilminite projekt

Miljøovervågning af forureningsstoffer i forskellige prøver

Miljøovervågning af forureningsstoffer i forskellige prøver

Miljømonitering og miljøtilsyn ved tidligere guldmine Nalunaq

Råstofaktiviteter og miljøbeskyttelse

Lovgrundlaget for Miljøstyrelsen og samarbejdsaftale med DCE og GN

Præsentation af videnskabelig rådgiver Christian Junker Jørgensen

Præsentation af videnskabelig rådgiver Gert Asmund

Præsentation af videnskabelig rådgiver Violeta Hansen

Samarbejdsaftalen mellem Miljøstyrelsen & DCE & GN

Miljøstyrelsens myndighedsområde

Borgerinddragelse og høringer af større projekter

Lovpligtig høring af selskabets kommissorium & VVM

Grænseværdier for at begrænse forureningsmængden

Borgerinddragelse, VVM og offentlig høring

Beskrivelse af uafhængig videnskabelig rådgivning

NatureMap er en online kortlægningsplatform, som benyttes af Miljøstyrelsen for Råstofområdet. NatureMap viser beskyttede områder, områder vigtige for dyreliv og tilladelsesområder i Grønland.

NatureMap er ”open access”, altså tilgængelig for alle. Gennem NatureMap kan du udforske og få detaljeret information om de beskyttede områder og vigtige dyrelivsområder i Grønland. Dette inkluderer oplysninger om regler og vilkår for adgang til områder i forbindelse med mineralaktiviteter, og hvordan der skal tages særlige hensyn for at beskytte dyrelivet. Med NatureMap kan du samtidig holde dig opdateret med seneste offentliggjorte biologiske viden.