airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Overskrift

Råstofmyndigheden 

Råstofmyndigheden består af to styrelser, Miljøstyrelsen for Råstofområdet og Råstofstyrelsen, der er placeret under hhv. Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø og Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling.
Den skematiske oversigt illustrerer opdelingen af myndighedsområder i råstofmyndigheden.

Råstofmyndigheden i Naalakkersuisut - overblik

Departementet for Miljø  Departementet for Råstoffer 
Miljøstyrelsen for Råstofområdet Råstofstyrelsen
Natur-, miljø- og klimaforhold Hårde mineraler
Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB)
Krav og vilkår hvad angår natur-, miljø- og klimaforhold i tilladelser og godkendelser vedrørende hårde mineraler, olie - og gas, lokal mineralaktivitet, sand/grus og videnskabelige undersøgelser. 

Tilladelser og godkendelser vedrørende hårde mineraler, lokal mineralaktivitet, sand/grus og videnskabelige undersøgelser inden for råstofområdet 

 

Kommunikationsgangen mellem Miljøstyrelsen for Råstofområdet og Råstofstyrelsen
Når et selskab ønsker at indgå i dialog med Råstofmyndigheden, er det Råstofstyrelsen, der modtager henvendelsen. I tilfælde, der berører miljøforhold, eller når sager kræver afgørelser på miljøområdet, vil Råstofstyrelsen kontakte Miljøstyrelsen for Råstofområdet. Sagerne kan omfatte selskaber, der ansøger om tilladelser til forundersøgelse, efterforskning, feltaktiviteter, udnyttelse eller andre aktiviteter, der kræver miljøvurdering og -afgørelse. Miljøstyrelsen for Råstofområdet vurderer hver sag inden for rammerne af gældende lov, internationale standarder og bedste praksisser.