airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vurdering af virkninger på miljøet 

Miljøstyrelsen for Råstofområdet prioriteterer en gennemsigtig proces, der adresserer alle relevante miljømæssige aspekter.

En central del af et mineselskabs forberedelse omfatter udarbejdelsen af en omfattende projektbeskrivelse og kommissorium (Scope og Terms of Reference), der danner grundlag for deres arbejde. Dette inkluderer udviklingen af et miljøprogram i tæt samarbejde med Miljøstyrelsen for Råstofområdet og deres videnskabelige rådgivere. Miljøprogrammet omfatter både baggrundsundersøgelser af miljøet og projektrelaterede undersøgelser for at sikre viden om miljøtilstanden før, under og efter projektets gennemførelse.

Mineselskabets tilgang til VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) er grundlæggende for en ansvarlig praksis på miljøområdet. Mineselskabet forpligter sig til at integrere BAT og BEP for at minimere eventuelle negative påvirkninger på miljøet. Mineselskabets miljøovervågningsplan er en integreret del af deres forpligtelse til ansvarlig praksis.

Råstofmyndigheden samarbejder med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, som har ansvar for arkæologiske fund.

Her på hjemmesiden findes også en detaljeret oversigt over hele råstof-processen, inklusive faser fra projektbeskrivelse til godkendelse af VVM-udkast.