airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Råstofproces 

 • Geologiske undersøgelser
  Geologiske undersøgelser - efterforskning
 • Indledende miljøundersøgelser
  Der udføres indledende miljøundersøgelser
 • Projektet er lovende
  Projektet er lovende. Selskabet indsender derfor en plan for arbejdet med miljøvurdering - et kommissorium
 • Videnskabelige rådgivere stiller spørgsmål
  Miljøstyrelsens videnskabelige rådgivere vurderer planen. Der er opfølgende spørgsmål
 • Spørgsmålene besvares
  Selskabet besvarer spørgsmålene, laver ekstra undersøgelser eller ændringer.
 • Kommissoriet er klar
  Miljøstyrelsen har ikke flere kommentarer til kommissoriet
 • Plan og kommissorium kommer i offentlig forhøring
  Offentlig forhøring - 35 dage på grønlandsk, dansk og engelsk
 • Hvidbog
  Høringssvar indskrives i et offentligt dokument med alle kommentarer (hvidbog). Hvidbogen oversættes til grønlandsk, dansk og engelsk
 • Hvidbogen tilrettes
  Selskabet skal kommentere hvidbogen - og tilrette sine planer efter de indkomne kommentarer
 • Baggrundsundersøgelser (baseline) foretages
  Selskabet forbereder udkast til sin vurdering af virkninger på miljøet (VVM) på baggrund af kommissoriet. Selskabet laver baggrundsundersøgelser af alle relevante forhold (baseline)
 • Udkast til VVM
  Selskabet sender udkast til VVM inklusive faglig dokumentation og data
 • Vurdering af VVM-udkastet
  Miljøstyrelsens videnskabelige rådgivere vurderer, om udkastet til VVM lever op til råstoflovens krav og gældende retningslinjer. Der er opfølgende spørgsmål
 • Evaluering af VVM-udkastet
  Det er almindeligt at der indsendes flere udkast til VVM-dokumentet og at processen gentages flere gange
 • Ekstra VVM-undersøgelser
  Selskabet besvarer spørgsmålene, laver ekstra VVM-undersøgelser eller ændringer
 • Miljøstyrelsen vurderer VVM-udkastet
  Miljøstyrelsen vurderer, om VVM - udkastet lever op til råstoflovens krav og gældende retningslinjer. Høringsdokumenter skal være på grønlandsk, dansk og engelsk
 • Offentlig høring
  Naalakkersuisut sender VVM-udkastet i offentlig høring og indkalder til høringsmøder. Høringsperioden er minimum 8 uger
 • Hvidbog
  Alle kommentarer fra høringen skrives ned i en hvidbog igen
 • Hvidbogen kommenteres
  Miljøstyrelsens videnskabelige rådgivere gennemgår og kommenterer også hvidbogen. Hvidbogen oversættes til grønlandsk, dansk og engelsk
 • Endelig VVM og hvidbog
  Endelig VVM og hvidbog fremlægges til godkendelse hos Naalakkersuisut
 • Godkendelse af VVM og hvidbog
  Når Naalakkersuisut har godkendt følgende dokumenter kan selskabet aflevere ansøgning om udnyttelsestilladelse, som inkluderer: Vurdering af virkninger på miljøet (VVM). Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB). Lønsomhedsstudie. Sejladssikkerhedsanalyse
 • Udnyttelsestilladelse
  Udnyttelsestilladelsen indeholder blandt andet vilkår om, at selskabet skal overholde de godkendte redegørelser - VVM og VSB
 • Udnyttelses- og nedlukningsplaner
  Godkendelse af udnyttelses- og nedlukningsplaner
 • Aktivitetsgodkendelser
  Aktivitetsgodkendelser bliver udarbejdet og godkendt
 • Anlæg af minen
  Anlæg af minen kan påbegyndes
 • Nedlukning af minen
 • Post-monitering