airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pulje 

Borgere, lokalsamfund og relevante organisationer i Grønland berørt af mineralaktiviteter kan søge midler til at igangsætte undersøgelser og til afdækning af særlige problemstillinger samt til møder om projektets påvirkning af samfundet, jf. Minelovens §130. 
  § 130. Naalakkersuisut opretter en pulje med midler, hvorfra berørte borgere, lokalsamfund
og relevante organisationer i Grønland kan søge midler til at igangsætte undersøgelser og til at
søge rådgivning til afdækning af særlige problemstillinger relateret til konkrete mineralprojekter i Grønland og til at afholde møde om projektets påvirkning af samfundet.
Stk. 2. Ansøgning om midler kan kun ske, efter en ansøgning, et kommissorium eller en projektbeskrivelse er sendt i høring eller forhøring, jf. §§ 35, 44 og 107.
Stk. 3. Naalakkersuisut fastsætter nærmere bestemmelser om puljen efter stk. 1
 

Du kan kontakte Miljøstyrelsen for Råstofområdet angående puljen på email eamra@nanoq.gl.