airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Aktindsigtsbegæringer 

Miljøstyrelsen for Råstofområdet behandler løbende anmodninger om aktindsigt efter Landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer dertil (offentlighedsloven).

Fakta om aktindsigt i VVM-redegørelser
VVM-redegørelse er for alle aktiviteter med væsentlig virkning på miljøet. Det bliver typisk aktuelt, når et råstofselskab ønsker at bevæge sig fra efterforskning til udnyttelse.
Arbejdet med en VVM–redegørelse i forbindelse med et mineprojekt, som ønsker at gå videre til ansøgning om en udnyttelsestilladelse, er et længerevarende forløb. Typisk over flere år.

Mineloven og borgerinddragelse i forbindelse med råstofprojekter
Der er lovkrav om offentlig høring af råstofselskabers planlægning af råstofprojekter og planlagte aktiviteters VVM-redegørelse.

Lokalsamfundets stemme, mening og viden medtænkes i udviklingen af råstofprojekter
Borgerinddragelse er borgernes mulighed for at tage stilling til, og komme med bidrag og bemærkninger til råstofselskabers udviklingsplaner. I den forbindelse er det vigtigt, at borgerne aktivt bruger deres lokalkendskab til miljø, naturressourcer og samfundsforhold i et område, og kan supplere denne viden med råstofprojektrelevante oplysninger.
Derfor er det vigtigt, at borgerne har kendskab til, hvor de kan hente informationsmateriale om aktuelle råstofprojekter. Derudover er det vigtigt, at borgerne har kendskab til de lovkrav og retningslinjer der ligger til grund for myndighedsregulering af råstofprojekter.

Alle borgere i et område, hvor der afholdes høringsmøder, er velkomne til at deltage i møderne. Du kan holde dig orienteret på høringsportalen.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet ønsker derfor at indgå i dialog med lokalsamfundet om praksis for myndighedsbehandling af råstofprojekter og offentlige høringsrunder af VVM-redegørelser og understøtte lokalsamfundets kendskab til, hvordan der kan formuleres bemærkninger til råstofselskabers VVM-redegørelser.